ظروف آرکوپال

هیچ محصولی یافت نشد.

ظروف آرکوپال

در واقع نام این ظروف بایستی اوپال باشد ولی واژه آرک از اسم یک شرکت در فرانسه که حدود صد سال پیش اول بار این ظروف را ساخته است به نام اوپال اضافه شده و به نام آرکوپال معروف شده است . این در ایران ما عجیب نیست وقتی بدانیم نام اولین مایع ظرفشویی در ایران ریکا و یا اولین اسنک پنیری پفک بوده است و از آن موقع ایرانیان برای اشاره به مایع ظرفشویی از نام ریکا و برای اسنک پنیری از نام پفک استفاده میکنند .
برای تولید این نوع ظروف که نسبت به ظروف چینی سبکتر و نورگذرتر و نازکتر هستند و در بیشتر موارد میشود آنها را نشکن هم دانست ازشیشه ( اهک و سیلیس و چند ماده دیگر) استفاده میشود که اغلب بر اثر واقعه جدایش فازی در مقیاس میکروسکوپ باعث انکسار نوری و یا ایجاد حبابهای ریز و در نتیجه کدر و تیره شدن اپال نسبت به شیشه میشود . البته موادی مانند فلوراید و فلدسپات هم در فرآیند تولید به آنها اضافه میشوند و باعث کدری می شوند. و از اکسید بور برای شوک پذیری (نشکن شدن ماده ) استفاده می گردد .
همانطور که گفته شد اپالها بخاطر نشکن بودن و سبکتر از ظروف چینی بودن مورد انتخاب خانمها برای سهولت در استفاده انتخاب می شوند .

اطلاعات بیشتر ...