سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پیشنهادهای شگفت انگیز
سرویس قاشق چنگال 24 نفره WESSER
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 24 نفره WESSER

سرویس قاشق چنگال 24 نفره Wesser

 

محتویات سرویس

قاشق غذاخوری ۲۴ عدد

چنگال غذاخوری  ۲۴ عدد

قاشق سوپ خوری ۶ عدد

کارد میوه خوری ۱۲ عدد

چنگال میوه خوری ۱۲ عدد

قاشق چایخوری ۱۲ عدد

قاشق مربا خوری ۱۲ عدد

قاشق شربت خوری ۱۲ عدد

قاشق بستنی خوری ۶ عدد

کفگیر ۴ عدد

ملاقه بلند ۲ عدد

انبر سالاد ۱ عدد

انبر یخ ۱ عدد

کارد مرغ ۱ عدد

چنگال مرغ ۱ عدد

 

 

سرویس قاشق چنگال 24 نفره Wesser
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 24 نفره Wesser

سرویس قاشق چنگال 24 نفره Wesser

 

محتویات سرویس

قاشق غذاخوری ۲۴ عدد

چنگال غذاخوری  ۲۴ عدد

قاشق سوپ خوری ۶ عدد

کارد میوه خوری ۱۲ عدد

چنگال میوه خوری ۱۲ عدد

قاشق چایخوری ۱۲ عدد

قاشق مربا خوری ۱۲ عدد

قاشق شربت خوری ۱۲ عدد

قاشق بستنی خوری ۱۲ عدد

کفگیر ۴ عدد

ملاقه بلند ۲ عدد

ملاقه کوتاه ۱ عدد

انبر سالاد ۱ عدد

کارد مرغ ۱ عدد

چنگال مرغ ۱ عدد

قاشق خورشت بزرگ ۲ عدد

 

سرویس قاشق چنگال 24 نفره Uni home
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 24 نفره Uni home

سرویس قاشق چنگال 24 نفره Uni home

 

محتویات سرویس

قاشق غذاخوری ۲۴ عدد

چنگال غذاخوری  ۲۴ عدد

قاشق سوپ خوری ۶ عدد

کارد میوه خوری ۱۲ عدد

چنگال میوه خوری ۱۲ عدد

قاشق چایخوری ۱۲ عدد

قاشق مربا خوری ۱۲ عدد

قاشق شربت خوری ۱۲ عدد

قاشق بستنی خوری ۱۲ عدد

کفگیر ۴ عدد

ملاقه بلند ۲ عدد

ملاقه کوتاه ۱ عدد

انبر سالاد ۱ عدد

کارد مرغ ۱ عدد

چنگال مرغ ۱ عدد

قاشق خورشت بزرگ ۲ عدد

 

سرویس قاشق چنگال 30 نفره Felix
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 30 نفره Felix

ترکیب سرویس قاشق چنگال 30 نفره Felix

محتویات سرویس شامل ۱۵۷ پارچه به شرح ذیل :

قاشق غذاخوری 30 عدد

چنگال غذاخوری  30 عدد

چاقو غذاخوری 6 عدد

کارد میوه خوری 18 عدد

چنگال میوه خوری 18 عدد

قاشق چایخوری 12 عدد

قاشق مربا خوری 12 عدد

قاشق شربت خوری 12 عدد

کفگیر 4 عدد

ملاقه بلند 2 عدد

ملاقه کوتاه 2 عدد

انبر سالاد 1 عدد

انبر یخ 1 عدد

کفگیر کیک 1 عدد

کارد مرغ 1 عدد

چنگال مرغ 1 عدد

 

 

سرویس قاشق چنگال 6 نفره Palermo
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 6 نفره Palermo

ترکیب سرویس قاشق چنگال 6 نفره Palermo

محتویات سرویس شامل ۳۸ پارچه به شرح ذیل :

قاشق غذاخوری ۶ عدد

چنگال غذاخوری  ۶ عدد

کارد میوه خوری ۶ عدد

چنگال میوه خوری ۶ عدد

قاشق مربا خوری ۶ عدد

قاشق شربت خوری ۶ عدد

کفگیر ۱ عدد

ملاقه بلند ۱ عدد

 

سرویس قاشق چنگال 12 نفره Palermo
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 12 نفره Palermo

ترکیب سرویس قاشق چنگال 12 نفره Palermo

محتویات سرویس شامل ۷۶ پارچه به شرح ذیل :

قاشق غذاخوری ۱۲ عدد

چنگال غذاخوری  ۱۲ عدد

کارد میوه خوری ۱۲ عدد

چنگال میوه خوری ۱۲ عدد

قاشق مربا خوری ۱۲ عدد

قاشق شربت خوری ۱۲ عدد

کفگیر ۲ عدد

ملاقه بلند ۲ عدد

 

سرویس قاشق چنگال 30 نفره زولینگن solingen
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 30 نفره زولینگن solingen

سرویس قاشق چنگال 30 نفره زولینگن solingen

 

محتویات سرویس

قاشق غذاخوری ۳۰ عدد

چنگال غذاخوری  ۳۰ عدد

کارد میوه خوری ۱۸ عدد

چنگال میوه خوری ۱۸ عدد

قاشق چایخوری ۶ عدد

قاشق مربا خوری ۶ عدد

قاشق شربت خوری ۶ عدد

قاشق بستنی خوری ۶ عدد

کفگیر ۴ عدد

ملاقه بلند ۲ عدد

ملاقه کوتاه ۱ عدد

انبر سالاد ۲ عدد

کارد مرغ ۱ عدد

چنگال مرغ   ۱ عدد

قاشق بزرگ خورشت  ۴ عدد

 

سرویس قاشق چنگال 24 نفره زولینگن solingen
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 24 نفره زولینگن solingen

سرویس قاشق چنگال 24 نفره زولینگن solingen

 

محتویات سرویس

قاشق غذاخوری ۲۴ عدد

چنگال غذاخوری  ۲۴ عدد

کارد میوه خوری ۱۲ عدد

چنگال میوه خوری ۱۲ عدد

قاشق چایخوری ۶ عدد

قاشق مربا خوری ۶ عدد

قاشق شربت خوری ۶ عدد

قاشق بستنی خوری ۶ عدد

کفگیر ۴ عدد

ملاقه بلند ۲ عدد

ملاقه کوتاه ۱ عدد

انبر سالاد ۱ عدد

کارد مرغ ۱ عدد

چنگال مرغ ۱ عدد

قاشق خورشت بزرگ ۲ عدد

 

سرویس قاشق چنگال 30 نفره SG طرح شیکاگو
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 30 نفره SG طرح شیکاگو

ترکیب سرویس قاشق چنگال 30 نفره SG طرح شیکاگو

محتویات سرویس شامل ۱۴۵ پارچه به شرح ذیل :

قاشق غذاخوری 30 عدد

چنگال غذاخوری  30 عدد

کارد میوه خوری 12 عدد

چنگال میوه خوری 12 عدد

قاشق چایخوری 12 عدد

قاشق مربا خوری 12 عدد

قاشق شربت خوری 12 عدد

قاشق بستنی خوری 6 عدد

قاشق عسل خوری 2 عدد

قاشق خورشت (بزرگ) 2 عدد

کفگیر 4 عدد

ملاقه بلند 2 عدد

ملاقه کوتاه 1 عدد

ملاقه سس 1 عدد

قاشق خورشت بزرگ 2 عدد

انبر سالاد 1 عدد

انبر یخ 1 عدد

کفگیر کیک 1 عدد

کارد مرغ 1 عدد

چنگال مرغ 1 عدد

 

 

سرویس قاشق چنگال 24 نفره wittenberg طرح vancover
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سرویس قاشق چنگال 24 نفره wittenberg طرح vancover

ترکیب سرویس قاشق چنگال 24 نفره wittenberg طرح vancover

محتویات سرویس شامل ۱۴۵ پارچه به شرح ذیل :

قاشق غذاخوری ۲۴ عدد

چنگال غذاخوری  ۲۴ عدد

کارد میوه خوری ۱۲ عدد

چنگال میوه خوری ۱۲ عدد

قاشق مربا خوری ۱۲ عدد

قاشق شربت خوری ۱۲ عدد

قاشق چایخوری ۱۲ عدد

بستنی خوری ۶ عدد

کفگیر ۴ عدد

ملاقه بلند ۲ عدد

ملاقه کوتاه ۱ عدد

ملاقه سس ۱ عدد

کارد مرغ ۱ عدد

چنگال مرغ ۱ عدد

کفگیر کیک ۱ عدد

انبر سالاد ۱ عدد

انبر یخ ۱ عدد

 

 

1 2 3 14
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...
X
باز کردن پنجره چت
کمک لازم دارید؟
سلام
میتونم کمکتون کنم؟